Бакалаврський дипломний проект з регенеративної та біофармацевтичної інженерії

Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бакалаврський дипломний проект з регенеративної та біофармацевтичної інженерії [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, Т. М. Луценко, М. Ф. Богомолов, О. Ю. Галкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 972 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 107 с. – Назва з екрана.

DOI