Нонконформізм та конформізм у соціально-філософському осмисленні сучасності

Ескіз недоступний

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

нонконформізм, конформізм, соціалізація, інтерналізація, самоактуалізація, соціальний протест, контркультура, перформативний поворот, нонконформизм, конформизм, социализация, интернализация, самоактуализация, социальный протест, контркультура, перформативный поворот, nonconformism, conformism, socialization, internalization, self actualization, social protest, counterculture, performative turn

Бібліографічний опис

Тургенєва О. Ю. Нонконформізм та конформізм у соціально-філософському осмисленні сучасності : дис. ... канд. філософ. наук. : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / О. Ю. Турненєва. - К., 2010. - 219 л. + CD-ROM

DOI