Завдання на самостійну роботу студентам (СРС) кредитного модуля «Мікропроцесорні системи» для напряму підготовки 171 Електроніка спеціалізації «Електронні компоненти і системи»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мікропроцесорна техніка, мікроконтролер, системи керування, обробка даних, електроніка, електронні системи

Бібліографічний опис

Завдання на самостійну роботу студентам (СРС) кредитного модуля «Мікропроцесорні системи» для напряму підготовки 171 «Електроніка» спеціалізації «Електронні компоненти і системи» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. О. Терещенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 225,9 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 8 с. – Назва з екрана.

DOI