Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь» за умов тонкого абразивного шліфування

Анотація

Опис

Ключові слова

тонке абразивне шліфування, режими різання, параметри шорсткості поверхні, ступінь наклепу, глибина наклепу, композиційні матеріали, динамічні коливання системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь», похибки поверхні, промислові рекомендації, thin abrasive grinding, parameters of cutting, parameters of roughness, degree of cool working, composite materials, dynamical vibrations system «machine—device—instrument—part», error surfaces, industrial recomendations, тонкое абразивное шлифование, режимы резания, параметры шероховатости поверхности, степень наклепа, композиционные маериалы, динамические колебания системы «станок—приспособление—инструмент—деталь», погрешности поверхности, промышленные рекомендации

Бібліографічний опис

Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь» за умов тонкого абразивного шліфування / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш, О. С. Хлус // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 85–104. – Бібліогр.: 28 назв.

DOI