Інформаційно-алгоритмічна підтримка комплексної оцінки екологічності системних об’єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, складна система, природно-техногенний об’єкт, MIPS-аналіз, ризик-аналіз, комплексне оцінювання якості, environmental safety, complex system, natural and man-made objects, MIPS-analysis, risk analysis, complex quality assessment, экологическая безопасность, сложная система, природно-техногенный объект, MIPS-анализ, риск-анализ, комплексная оценка качества

Бібліографічний опис

Козуля Т. В. Інформаційно-алгоритмічна підтримка комплексної оцінки екологічності системних об’єктів / Т. В. Козуля, Д. І. Ємельянова // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 68–76. – Бібліогр.: 22 назви.