Конструювання та технології виробництва апаратури реєстрації інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику наведено матеріали, необхідні для вивчення однойменної дисципліни студентами бакалаврського рівня підготовки. Посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних з організацією процесів конструювання та виробництвом апаратури реєстрації інформації (АРІ). Посібник містить інформацію про принципи організації та документального забезпечення процесів конструювання та виробництва АРІ. Розглянуто особливості конструювання друкованих плат, корпусів пристроїв з урахуванням кліматичних умов експлуатації, конструювання внутрішньо-модульних та зовнішніх електричних з’єднань, характеристики надійності АРІ та способи забезпечення електромагнітної сумісності електронного обладнання. У частині посібника, присвяченого виробництву АРІ розглянута основні технологічні процеси та принципи функціонування технологічного обладнання. В посібнику також розглянуто спеціальні технології АРІ, такі, як технології жорстких дисків комп’ютерних накопичувачів, технології сенсорних дисплеїв, технології МЕМС, технології твердотільних накопичувачів великої ємності. Матеріали посібника можуть бути корисними студентам, аспірантам, викладачам, а також фахівцям у галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, а також суміжних галузей.

Опис

Ключові слова

конструювання, технології виробництва, апаратура реєстрації інформації, друкована плата, електричне з'єднання, електромагнітна сумісність

Бібліографічний опис

Конструювання та технології виробництва апаратури реєстрації інформації [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 171 «Електроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. С. Лазебний, В. В. Пілінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 450 с. – Назва з екрана.

DOI