Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.05100102 "Інформаційні вимірювальні системи" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Ескіз недоступний

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

дипломне проектування, інформаційні вимірювальні системи

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.05100102 "Інформаційні вимірювальні системи" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. Т. Володарський, Б. П. Хіміченко ; ред. Ю. М. Туз. – Електронні текстові дані (1 файл: 894 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 60 с. – Назва з екрана.

DOI