Obtaining stabilized nanodispersed iron based on organofilized montmorillonite

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стабілізоване нанодисперсне залізо, монтморилоніт, органомонтморилоніт, сорбція, хром(VI), реологічні властивості, stabilized nanodispersed iron, montmorillonite, organomontmorillonite, sorption, chromium(VI), rheological properties

Бібліографічний опис

Zhdanyuk, N. Obtaining stabilized nanodispersed iron based on organofilized montmorillonite / N. Zhdanyuk, I. Kovalchuk, B. Kornilovych // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2016. - 35 (6). - С. 23–28.

DOI

Зібрання