Видавнича діяльність київської «Просвіти» на початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

книговидання, «Просвіта», серійні видання, київські друкарні, editing of books, «Prosvita», serial editions, printing-houses in Kyiv, книгоиздание, «Просвита», серийные издания, киевские типографии

Бібліографічний опис

Волкотруб Л. М. Видавнича діяльність київської «Просвіти» на початку ХХ ст. / Л. М. Волкотруб // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38. – С. 21-28. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI