Формування та діяльність українських, польських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Друга Річ Посполита, фемінізм, жіночі організації, статут, the Second Polish Republic, feminism, the Ukrainian women union, statute, Вторая Речь Посполитая, феминизм, женские организации, устав

Бібліографічний опис

Левчук І. С. Формування та діяльність українських, польських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій / І. С. Левчук // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38. – С. 88-98. – Бібліогр.: 24 назви.

DOI