An ontology modelling human resources management for innovational domains

dc.contributor.authorHladun, Anatolii
dc.contributor.authorRohushyna, Yuliia
dc.contributor.authorSubach, Ihor
dc.date.accessioned2020-05-26T21:54:09Z
dc.date.available2020-05-26T21:54:09Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractWe propose objective methods of the semantic comparison of the business task description with documents describing competencies of applicants. The advantages of qualifications describing through the triad of professional qualities – knowledge, skills and competencies – are demonstrated. Scientific novelty of this work deals with the use of atomic competencies as a main component of original ontological qualification model that becomes an instrument for solving of the complex scientific problem of qualification matching. The authors develop the original ontology that describe the high-level relations of employers and employees. This ontology can be integrated with domain and organizational ontologies that specialized these relations for some concrete task. Such approach can be useful for innovation domains (new or multidiscipline) where expert groups and formal specifications of professional skills stand on stage of formation. Information acquired from natural language documents that characterize applicants is represented by ontology-based thesauri that objectively reflect area of expertise of participants and thesaurus of project built by it’s natural language descriptions. Than these thesauri are matched on semantic level to define what part of such competencies is relevant to project needs. These methods provide the detection of the most relevant specialists able to carry out specific tasks of new promising domains. The retrieval can be provided in the Web-open environment or in natural language documents proposed by applicants. The results of this research can be used for Human Resources Management in automated semantic evaluation of competencies for new and multidiscipline subject domains deal with scientific research and knowledge processing that evaluated by scientometric measures. Proposed methods uses domain knowledge and information about structure of research activities formalized by ontologies. These methods are based on semantic matching of description of the documents (diplomas, certificates, articles, monographs, conference materials, Web sites etc.), describing the competence of standard developers in chosen domain.en
dc.description.abstractukУ роботі запропоновані об’єктивні методи семантичного порівняння описів бізнес-задач із документами, які описують компетенції претендентів. Представлені переваги кваліфікації, що описуються через тріаду професійних якостей - знань, навичок та компетенцій. Наукова новизна цієї роботи полягає у використанні атомарних компетенцій, як основної складової оригінальної онтологічної кваліфікаційної моделі, яка виступає інструментом вирішення складної наукової проблеми кваліфікаційного підбору. Автори розробили оригінальну онтологію, яка описує відношення високого рівня роботодавців та працівників. Ця онтологія може бути інтегрована з онтологіями предметних областей та організаційними онтологіями, що спеціалізуються на цих відношеннях для конкретної поставленої задачі. Такий підхід може бути корисним для інноваційних областей (нових або багатопрофільних), де групи експертів та формальні специфікації професійних навичок претендентів перебувають на стадії формування. Інформація, отримана з природомовних документів, яка характеризує заявників, представлена онтологічними тезаурусами, які об’єктивно відображають область експертизи учасників та тезаурус проекту, побудованого за її природомовними характеристиками. Після того визначають, наскільки співпадають ці тезауруси на семантичному рівні для того, щоб визначити, яка частина таких компетенцій відповідає потребам проекту. Ці методи забезпечують виявлення найбільш відповідних фахівців, здатних виконувати конкретні завдання у нових перспективних доменах. Пошук може бути виконаний у відкритому Web-середовищі або в природомовних документах, поданих заявниками. Результати цього дослідження можуть бути використані для управління людськими ресурсами при автоматизованому семантичному оцінюванні компетенцій у нових і міждисциплінарних предметних областях, пов'язаних з науковими дослідженнями та обробкою знань, які оцінюються за допомогою наукометричних показників. Запропоновані методи використовують інформацію про домен та інформацію про структуру дослідницької діяльності, формалізовану онтологіями. Ці методи засновані на семантичному узгодженні опису документів (дипломів, сертифікатів, статей, монографій, матеріалів конференцій, веб-сайтів тощо), що описують компетенцію стандартних розробників у вибраній області.uk
dc.format.extentPp. 16-25en
dc.identifier.citationHladun, A. An ontology modelling human resources management for innovational domains / Anatolii Hladun, Yuliia Rohushyna, Ihor Subach // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 1 (10). – Pp. 15–25. – Bibliogr.: 21 ref.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.1.153125
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33783
dc.language.isoenuk
dc.publisherInstitute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”en
dc.publisher.placeKyiven
dc.relation.ispartofInformation Technology and Security : Ukrainian research papers collection, 2018, Vol. 6, Iss. 1 (10)en
dc.subjectcompetenceen
dc.subjectontologyen
dc.subjectknowledge processingen
dc.subjectinnovation domainen
dc.subjecthuman resources retrievalen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.subjectresearch activitiesen
dc.subjectscientometric indicatorsen
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectонтологіяuk
dc.subjectоброблення знаньuk
dc.subjectінноваційний доменuk
dc.subjectпошук людських ресурсівuk
dc.subjectуправління людськими ресурсамиuk
dc.subjectнаукова діяльністьuk
dc.subjectнаукометричні показникиuk
dc.subject.udc004[853+55]en
dc.titleAn ontology modelling human resources management for innovational domainsen
dc.title.alternativeОнтологічне моделювання менеджменту людськими ресурсами для інноваційних доменівuk
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
ITS2018-6-1_02.pdf
Розмір:
1.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: