Технічне креслення. Розробка робочих креслеників деталей за креслеником загального виду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

деталювання, робочий кресленик, деталь, номер позіції, складана одиниця, кресленик загального виду, інженерна графіка, технічне креслення

Бібліографічний опис

Технічне креслення. Розробка робочих креслеників деталей за креслеником загального виду [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика» та 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В. Баскова. – Електронні текстові данні (1 файл: 10,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 150 с. – Назва з екрана.

DOI