A Problem of a Displacement Calculation of Tissue Surface in Non-Contact Photoacoustic Tomography

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

non-contact photoacoustic tomography, displacement, calculation error, безконтактна фотоакустична томографія, відхилення, помилка обчислень, бесконтактная фотоакустическая томография, отклонение, ошибка вычислений

Бібліографічний опис

A Problem of a Displacement Calculation of Tissue Surface in Non-Contact Photoacoustic Tomography / Ie.V. Verbytskyi, M. Münter, C. Buj, R. Brinkmann // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 58–64. – Бібліогр.: 11 назв.