Процедури та операції, що використовуються при визначенні якості програмних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

якість програмного забезпечення, вимірювання, оцінювання, агрегування, віддання переваги, software quality measurement, evaluation, aggregation, preference, качество программного обеспечения, измерение, оценка, агрегирование, предпочтение

Бібліографічний опис

Яремчук Н. А. Процедури та операції, що використовуються при визначенні якості програмних засобів / Н. А. Яремчук, О. Ю. Редьога // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 27. – С. 19–25. – Бібліогр.: 13 назв.

DOI