Розв’язання задач статистики в системі LabVIEW

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

розв’язання задач статистики, система LabVIEW, розрахунково-графічні роботи

Бібліографічний опис

Розв’язання задач статистики в системі LabVIEW [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир, Ю. С. Шумков. – Електронні текстові дані (1 файл: 864 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с. – Назва з екрана.

DOI