Спосіб прогнозування маси крила літака транспортної категорії в умовах проектної невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

спосіб, маса крила, розподілена маса, статистика, зовнішнє навантаження, регресивний аналіз, паливна система, a way, weight covered, the distributed weight, statistics, external loadings, регрессионный the analysis, fuel system, способ, масса крыла, распределенная масса, внешние нагрузки, регрессионный анализ, топливная система

Бібліографічний опис

Бондарь Ю. І. Спосіб прогнозування маси крила літака транспортної категорії в умовах проектної невизначеності / Ю. І. Бондарь, В. В. Сухов // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 27. – С. 5–9. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI