Теоретична механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-03

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, статика, кінематика, динаміка

Бібліографічний опис

Теоретична механіка [Електронне видання] : методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи для студентів всіх спеціальностей інституту енергозбереження та енергоменеджменту і теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Алексейчук, В. Г. Савін, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 906,57 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI