Systemic approach to forecasting

Анотація

Опис

Ключові слова

uncertainties in modeling and forecasting, systematic approach, decision support system, невизначеності в моделюванні та прогнозуванні, системний підхід, система підтримки прийняття рішень, неопределенности в моделировании и прогнозировании, системный подход, система поддержки принятия решений

Бібліографічний опис

Bidyuk P. I. Systemic approach to forecasting / P. I. Bidyuk, O. M. Trofymchuk, O. P. Bidiuk // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 2(100). – С. 19–28. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI