Методи визначення зусиль у стержневих конструкціях в середовищі Maple

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

У цьому виданні наведено: постановку задачі; план і алгоритм її розв’язання з детальними поясненнями на типовому прикладі; програму математичного розрахунку стержневих конструкцій в середовищі Maple; набір шрифтів, кольорів; зразок розрахунку. Подано 300 варіантів завдань для виконання розрахунків стержневих конструкцій, що широко використовуються в будівництві.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

середовище Maple, стержневі конструкції, математичний розрахунок стержневих конструкцій, метод Варіньйона, діаграма Максвела-Кремони, метод Ріттера

Бібліографічний опис

Левчук, К. Г. Методи визначення зусиль у стержневих конструкціях в середовищі Maple [Електронний ресурс] / К. Г. Левчук, С. Г. Степаненко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 7,76 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», [2007]. – Назва з екрана.

DOI