Міцність при змінних навантаженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто комплекс взаємопов'язаних задач, з яких складається розрахунок на міцність і довговічність деталей машин та елементів конструкцій за змінного навантажування; методи підвищення витривалості елементів конструкцій, питання раціонального проектування.

Опис

В основу навчального посібника покладено матеріали лекцій і практичних занять, що викладаються авторами у КПІ ім. Ігоря Сікорського магістрам механіко-машинобудівного інституту за спеціальністю «Прикладна механіка». Наведені теоретичні відомості про явище втоми матеріалів, регулярний цикл навантажування і його параметри, побудову кривої втоми та визначення границі витривалості матеріалу, вплив експлуатаційних, конструктивних і технологічних факторів на величину границі витривалості, розрахунки на витривалість за регулярних режимів навантажування, розрахунки на витривалість за нерегулярних режимів навантажування. Наведені питання для самоперевірки знань, приклади розв'язання задач та розрахункові завдання. Посібник містить посилання, рекомендовану літературу, перелік умовних позначень та відповідні додатки, для необхідні для розв'язання завдань. Посібник може бути корисним студентам і аспірантам інших спеціальностей за галузю знань «Механічна інженерія», а також викладачам та науковцям.

Ключові слова

міцність, довговічність, витривалість, проектування, втома матеріалів

Бібліографічний опис

Міцність при змінних навантаженнях [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Шукаєв С. М., Лавренко Я. І. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 128 с. – Назва з екрана.

DOI