Short-Term Forecasting of Macroeconomic Processes with Regression and Probabilistic Models

Анотація

Опис

Ключові слова

macroeconomic processes, forecasting, regression analysis, Bayesian networks, макроекономічні процеси, прогнозування, регресійний аналіз, байєсівські мережі, макроэкономические процессы, прогнозирование, регрессионный анализ, байесовские сети

Бібліографічний опис

Bidyuk P. I. Short-Term Forecasting of Macroeconomic Processes with Regression and Probabilistic Models / P. I. Bidyuk, O. M. Trofymchuk, I. V. Karayuz // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 6(104). – С. 7–15. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI