Мікропроцесорна техніка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мікропроцесорна техніка, мікропроцесори, робоча програма, кредитний модуль

Бібліографічний опис

Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля для підготовки бакалавр в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», спеціальності 171 «Електроніка» (6.050802 «Електронні пристрої та системи»), спеціалізації «Електронні системи», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. О. Терещенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 510,71 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. – Назва з екрана.

DOI