Проектування та конструювання літальних апаратів – 2: Конструювання літальних апаратів

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В методичних вказівках на прикладі крила та його елементів систематизовано методологію проектування елементів літака. Курсовий проект (КП) є логічним продовженням курсового проекту з дисципліни: «Конструкція ЛА».

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

курсові проекти

Бібліографічний опис

Проектування та конструювання літальних апаратів – 2: Конструювання літальних апаратів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Сухов, О. М. Масько. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI