Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно–каталітичних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

забруднення атмосфери, відпрацьовані гази, двигуни, озоно–каталітичні процеси, зниження забруднення, загрязнение атмосферы, отработанные газы, двигатели, озоно−каталитические процессы, снижение загрязнения, air pollution, spent gases, engines, ozone - catalytic processes, reduces pollution

Бібліографічний опис

Громико А. В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно–каталітичних процесів : дис. ... канд. техн. наук. : 21.06.01 – екологічна безпека / А. В. Громико. - Черкаси, 2010. - 191 л. + CD-ROM

DOI