Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до розрахунково-графічної роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацією «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Я. М. Корнієнко, А. Р. Степанюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с. – Назва з екрана.

DOI