Інформаційно-інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкуренція, конкурентоспроможність, інноваційний механізм конкурентоспроможності, «сильна» конкуренція, «слабка» конкуренція, конкуренция, конкурентоспособность, информационно-инновационный механизм конкурентоспособности, «сильная» конкуренция, «слабая» конкуренция, competition, competitiveness, information and innovative mechanism of competitiveness, strong competition, weak competition

Бібліографічний опис

Савченко С. М. Інформаційно-інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. М. Савченко. - К., 2011. - 240 л. + CD-ROM

DOI