Індивідуалізація навчального процесу студентів на практичних заняттях з шейпінгу

Анотація

Опис

Ключові слова

типи статури, шейпінг, правильне харчування, корекція фігури, визначення типу статури, класифікація типів статури

Бібліографічний опис

Індивідуалізація навчального процесу студентів на практичних заняттях з шейпінгу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення шейпінгу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. Л. Бойко, С. У. Шарафутдінова, Т. Г. Козлова, Н. В. Іванюта, Н. Є. Гаврилова. – Електронні текстові дані (1 файл: 737,41 Кбайт). – Київ, 2017. – 58 с. - Назва з екрана.

DOI