Числові методи динаміки і міцності машин. Стаціонарні задачі. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Представлений набір завдань комп’ютерного практикуму з навчальної дисципліни «Числові методи динаміки і міцності машин. Стаціонарні задачі», який проводиться на основі програмного забезпечення FEMAP версії 11.4 з безоплатною ліцензією. Практикум надає можливість отримати навички застосування інструментів програмного комплексу, який за основу має метод скінченних елементів, на прикладах моделювання характерних для спеціалізації «Динаміка і міцність машин» крайових задач. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 Прикладна механіка. Буде корисним для студентів, що вивчають числові розрахунки на ПЕОМ теплово-го та напружено-деформованого стану елементів конструкцій.

Опис

Ключові слова

числові методи, Femap, метод скінчених елементів, динаміка і міцність машин

Бібліографічний опис

Рудаков, К. М. Числові методи динаміки і міцності машин. Стаціонарні задачі. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Динаміка і міцність машин» спец. 131 Прикладна механіка / К. М. Рудаков, Ю. М. Дифучин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 106 с. – Назва з екрана.

DOI