Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Анотація

Опис

Ключові слова

когерентний спектроаналізатор, роздільна здатність, просторова смуга пропускання, функція розсіювання точки, coherent spectrum analyzer, spatial resolution, spatial bandwidth product, point spread function, когерентный спектроанализатор, разрешающая способность, пространственная полоса пропускания, функция рассеивания точки

Бібліографічний опис

Тимчик Г. С. Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора / Г. С. Тимчик, К. А. Нгуєн, М. С. Колобродов // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – № 5(97). – С. 119–123. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI