Формування іміджу торгової марки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Губар Ю. Г. Формування іміджу торгової марки / Губар Ю. Г., Солнцев С. О. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 277 Кбайт). – 2011. – Вип. 5. – Бібліогр.: 5 назв. – Назва з екрана.

DOI