Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 1. Просте навантаження

Анотація

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи розрахунків конструкцій на міцність при розтягу-стиску, аналіз напружено-деформованого стану, розрахунки на зсув, кручення та розрахунки на міцність при згинанні. Також в посібнику наведені приклади визначення геометричних характеристик плоских перетинів.

Опис

Навчальний посібник містить завдання і приклади розв’язання задач першої частини курсової роботи, а також задач, які згідно з навчальними програмами курсів можуть бути включені до розрахунково-графічної роботи. В останньому випадку може бути змінено і обсяг розрахункової частини тих чи інших задач. Методичні вказівки охоплюють такі розділи теоретичного курсу: “Геометричні характеристики плоских перетинів”, “Розтяг-стиск”, “Аналіз напружено-деформованого стану”, “Зрізання”, “Зминання”, ”Кручення”, “Згин” та інші. Розв’язання задач супроводжується роз’ясненням складних теоретичних положень, формулюванням правил, за якими знаходять ті чи інші величини.

Ключові слова

міцність, жорсткість, розтяг-стиск, НДС, зсув, кручення, згин

Бібліографічний опис

Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 1. Просте навантаження [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка / А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, С. М. Шукаєв, А. П. Грабовський, О. П. Заховайко, Є. Є. Онищенко, С. І. Трубачев, В. А. Колодежний, Я. І. Лавренко, А. М. Бабак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7.43 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 203 с. – Назва з екрана.

DOI