Параметри чистоти колової поляризації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

колова поляризація, диференційний фазовий зсув, коефіцієнт еліптичності, кросполяризаційна розв’язка, circular polarization, differential phase shift, axial ratio, cross-polarization discrimination, круговая поляризация, дифференциальный фазовый сдвиг, коэффициент эллиптичности, кроссполяризационная развязка

Бібліографічний опис

Пільтяй, С. І. Параметри чистоти колової поляризації / Пільтяй Степан Іванович // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 18-24 листопада 2019 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 132–136.

DOI