Текст лекцій з дисципліни «Набуття прав інтелектуальної власності» Ч. 2: «Набуття прав на промислові зразки» для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 «Інтелектуальна власність», магістр 8.18010011 «Інтелектуальна власність»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність», викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх кого цікавить питання набуття прав на промислові зразки.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», об'єкти промислових зразків, міжнародна охорона промислових зразків

Бібліографічний опис

Текст лекцій з дисципліни «Набуття прав інтелектуальної власності» Ч. 2: «Набуття прав на промислові зразки» для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 «Інтелектуальна власність», магістр 8.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 432 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 64 с. – Назва з екрана.

DOI