Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

обчислювальна техніка, алгоритмічні мови

Бібліографічний опис

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 2 [Електронне видання] : методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. О. Троценко. – Електронні текстові данні (1 файл: 335 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 29 с. – Назва з екрана.

DOI