Дослідження PR-освіти: міжнародна та вітчизняна парадигма

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

зв’язки з громадськістю, PR-освіта, дослідження, історіографічний огляд, соціальні комунікації, модель підготовки, освітній підхід, освітня система, public relations, PR education, research, historiographical review, educational transformation, social communication, education model, educational approach, educational system, связи с общественностью, PR-образование, исследования, историографический обзор, социальные коммуникации, модель подготовки, образовательный подход, система образования

Бібліографічний опис

Киричок А. П. Дослідження PR-освіти: міжнародна та вітчизняна парадигма / А. П. Киричок // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 3(53). – С. 98–109. – Бібліогр.: 30 назв.

DOI