Кінетика нагрівання вала для високотемпературного пресування паперового полотна

Анотація

Опис

Ключові слова

гарячий вал, високотемпературне пресування, паперове полотно, hot roll, high-temperature pressing, the paper web

Бібліографічний опис

Кінетика нагрівання вала для високотемпературного пресування паперового полотна / В. М. Марчевський, Л. Г. Воронін, О. П. Мельник, А. А. Макаренко, Д. П. Биковець // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 19–21. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI