Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Лабораторний практикум з дисципліни «Теорія механізмів і машин» містить теоретичні відомості з методів аналізу і синтезу основних типів плоских механізмів, які є основою більшості сучасних машин. Наведені описи експериментального обладнання, лабораторних стендів та пристроїв, засобів вимірювань, а також методів випробувань, реєстрації та обробки їх результатів. Приводяться правила техніки безпеки. Посібник містить запитання для самоконтролю знань. В додатках розміщені бланки протоколів для використання їх як роздаткового матеріалу. Посібник призначений для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Динаміка і міцність машин» та «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні».

Опис

Ключові слова

лабораторний практикум, теорія механізмів і машин

Бібліографічний опис

Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніх програм «Динаміка і міцність машин» та «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні» спеціальності 131 «Прикладна механіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. П. Заховайко, О. В. Тимошенко. – Електронні текстові данні (1 файл 1,77 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 76 с. – Назва з екрана.

DOI