Спецпитання теорії систем

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теорія систем

Бібліографічний опис

Спецпитання теорії систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Добролюбова, Л. О. Савельєва, Д. С. Шантир. – Електронні текстові дані (1 файл: 893 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 44 с. – Назва з екрана.

DOI