Технічна механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

технічна механіка., основні поняття механіки, математичні моделі руху, стійкість елементів конструкцій

Бібліографічний опис

Технічна механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Алексейчук О. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 620 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 14 с. – Назва з екрана.

DOI