Вдосконалення зарядів спінених вибухових речовин для ущільнення структурно-нестійкого масиву

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

ультразвукове випромінювання, утримуюча здатність, спінені вибухові композиції, структурно-нестійкий ґрунт, ступінь ущільнення, вибуховий імпульс, тривалість імпульсу, час зростання імпульсу, пристрій для приготування вибухових композицій, детонаційні характеристики, піковий тиск, деформаційні процеси, площині заряди, ultrasonic radiation, holding capacity, foamed explosive composition, structurally unstable soil, degree of compaction, explosive pulse, pulse duration, pulse rise time, device for preparation of explosive compositions, detonation characteristics, peak pressure, detonation of near-surface, shallow-buried explosives, deformation pressure, ультразвуковое излучение, удерживающая способность, вспененные взрывчатые композиции, структурно-неустойчивый грунт, степень уплотнения, взрывной импульс, длительность импульса, время роста импульса, устройство для приготовления взрывчатых композиций, детонационные характеристики, пиковое давление, деформационные процессы, плоскостные заряды

Бібліографічний опис

Ган, О. В. Вдосконалення зарядів спінених вибухових речовин для ущільнення структурно-нестійкого масиву : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / Ган Олена Валеріївна. – Київ, 2021. – 25 с.

DOI