Окисно-відновні реакції та їх застосування для контролю параметрів навколишнього середовища. Властивості металів

Ескіз недоступний

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

окисно-відновні реакції, властивості металів

Бібліографічний опис

Окисно-відновні реакції та їх застосування для контролю параметрів навколишнього середовища. Властивості металів [Електронний ресурс] : конспект лекцій з кредитного модуля «Урбоекологія» дисципліни «Екологія ноосфери» для бакалаврів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI