Теоретична механіка: Динаміка і аналітична механіка (модуль НФ-06/2)

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, динаміка, аналітична механіка, принцип Д’Аламбера, принцип можливих переміщень

Бібліографічний опис

Теоретична механіка: Динаміка і аналітична механіка (модуль НФ-06/2) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, Т. М. Можаровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI