Збірник тестових питань з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр», для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність», викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх кого яких цікавлять питання набуття прав інтелектуальної власності.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

патентознавство, авторське право

Бібліографічний опис

Збірник тестових питань з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 217 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 34 с. – Назва з екрана.

DOI