Вплив руху об’єкта на максимальну дальність виявлення тепловізійної системи спостереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловізійна система, оптико-електронна система спостереження, матричний приймач випромінювання, рухомий об’єкт, максимальна дальність виявлення, infrared imaging system, optical-electronic system of supervision, matrix sensor of radiation, mobile object, maximal distance of detection, тепловизионная система, оптико-электронная система наблюдения, матричный приемник излучения, подвижный объект, максимальная дальность выявления

Бібліографічний опис

Колобродов В. Г. Вплив руху об’єкта на максимальну дальність виявлення тепловізійної системи спостереження / Колобродов В. Г., Наздравецький О. О. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 38–46. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI