Обробка вихідних сигналів акселерометру для вібродіагностики технічного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

технічний стан, технічна діагностика, спектральний аналіз, штучна нейронна мережа, показники вібрації

Бібліографічний опис

Кобиляшний, О. Г. Визначення шумових показників чутливих елементів ІВМ STIM300 методом варіацій Аллана / О. Г. Кобиляшний, Ю. М. Туз, А. В. Вдовиченко // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 26-28. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI