Побудова ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання робіт на одному приладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Век+

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Павлов О. А. Побудова ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання робіт на одному приладі / О. А. Павлов, О. Б. Місюра, К. Ю. Шевченко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 56. – С. 58–70. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI