Методи та засоби підвищення точності вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Анотація

Опис

Ключові слова

фазована антенна решітка, п’єзоелектричний перетворювач, просторово-часова характеристика, суперпозиція, характеристика напрямленості, phased array, piezoelectric transducer, spatio-temporal characteristics, superposition, directivity pattern, фазированная антенная решетка, пьезоэлектрический преобразователь, пространственно-временная характеристика, суперпозиция, характеристика направленности

Бібліографічний опис

Мосолаб, О. О. Методи та засоби підвищення точності вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мосолаб Олексій Олександрович. – Київ, 2016. – 23 с.

DOI