Шляхи направленого формування ставлення студентів до предмету "фізичне виховання"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Харківський художньо-промисловий інститут)

Анотація

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, студент, ставлення, складові компоненти, physical education, student, attitude, composing and components, физическое воспитание, отношение, составляющие и компоненты

Бібліографічний опис

Карпюк, І. Ю. Шляхи направленого формування ставлення студентів до предмету "фізичне виховання" / Карпюк І. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 20. – С. 8–16. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI

Зібрання