Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем механотроніки

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою роботи є дослідження принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки. Вирішена важлива народно-господарська задача, пов’язана зі створенням інструментальних засобів розробки виконавчих пристроїв і систем мехатроніки у вигляді базових принципів будови механіко-електронних систем та інженерних методів і методик для моделювання і проектування об’єктів мехатроніки із заданими властивостями. Розглянуто основні закони механіки, що застосовуються при створенні систем мехатроніки. Наведені приклади побудови мехатронних систем, що реалізують ультразвукові кавітаційні технології розпилення рідин, знезараження рідин, фільтрування, гідролізу-екстрагування, холодного крекінгу нафти. Детально досліджено технологію та побудову апаратних засобів, що реалізують ультразвукове кавітаційне екстрагування пектину із вторинної рослинної сировини.

Опис

Ключові слова

ультразвук, п'єзоелектричні перетворювачі, ультразвукові кавітаційні технології, мехатронні виконуючі пристрої

Бібліографічний опис

Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем механотроніки : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Яхно. - К., 2010. - 186 л. + CD-ROM. - Д/б №2271-п

DOI