Розробка системи висококонцентрованої пилопередачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Анотація

Звіт про НДР: с., рис, табл., джерела. Об`єкт досліджень – системи пило подачі в енергетичних котлах енергоблоків потужністю 200 МВт і 300 МВт, в яких використовується високо реакційне пожеже небезпечне та вибухонебезпечне газове вугілля марок Г, Д, Б1, а також мікрофакельні пальникові пристрої стабілізаторного типу для котельних установок різної потужності. Мета роботи – підвишення рівня безпеки системи пилоподачі високореакційного пожеже небезпечного та вибухонебезпечного вугільного пилу високої концентрації під тиском для енергетичних котлів.за рахунок отримання складу безпечного середовища з концентрацією кисню до 12%, а також технології високоефективного мікрофакельного спалювання газоподібного палива за стабілізаторами і пальникові пристрої. Метод досліджень – аналіз літературних даних щодо застосування методу псевдозрідження вугільного пилу на основі штучно створеної системи пожежебезпечної робочої суміші, яка складається з повітря та вихідних газів ТЕС з загальним вмістом О2 менше (12–16)%, розробка стенда та проведення відповідних експериментальних досліджень Огляд літературних даних щодо методів спалювання та конструкцій пальникових пристроїв, проведення експериментальних досліджень розроблених моделей пальників на дослідному стенді з виміром відповідних режимних параметрів, обробка дослідних даних за відповідними методиками. Запропоновано пальниковий пристрій струменево-нішевого типу, який показав високу ефективність роботи в широкому діапазоні режимів по швидкості повітря і підігріву газів (коефіцієнту надлишку повітря) при використанні в котельних установках, промислових печах і підігрівачах різних типів. Наукова новизна. Показано значний вплив процесу відведення теплоти при окислюванні вугільного пилу, який знаходиться в псевдозрідженному стані на його само розігрів, що дасть можливість вирішити проблему підвищення надійності підготовки та транспортування високореакційного вугільного пилу з високою концентрацією. При цьому здійснюється технологічний контроль ступеня інертності транспортуючого агента. В результаті аналізу умов самозапалювання розроблено вимоги до технічних блокіровок та захисту, які запобігають самозапаленню вугілля в промислових системах пило приготування та пневмоподачі в котел. Розроблено рекомендації щодо вибору геометричних параметрів мікрофакельних пальникових пристроїв стабілізаторного типу. За своїми характеристиками пальникові пристрої відповідають вимогам нормативних документів і за деякими параметрами переважають показники багатьох існуючих пальників щодо втрат тиску газу та повітря, діапазон сталої роботи по коефіцієнту надлишку повітря, вмісту токсичних оксидів азоту у скидних газах. Практичне значення, галузь застосування. Освоення ТЕКом технологій транспорту і пилоподачі газового вугіна на енергоблоках дозволяє розповсюджити цей досвід і на промислову теплоенергетику для рішення задачи зніженнч цін на тепло, зніження теплової складової себевартості промислової продукції (цукор, цемент та ін). На відміну від Німетчини (більш 2 млн.т товарного вугільного пилу) Україна досі не створила ринок вугвльних енергоносіїв, що готові. Окремі типорозміри стабілізаторних мікрофакельних пальникових пристроїв використовуються на різних об’єктах народного господарства при роботі на природному газі, в котлах, які працюють в енергетиці, промисловості та на об’єктах житлово-комунального господарства, де характеризуються в першу чергу надійністю роботи в широкому діапазоні режимів, особливо при зниженому тиску газу в магістралях та економією газу, металургійних та цементних пічах, підігрівачах повітря, сушарках тощо.

Опис

Ключові слова

котельний агрегат, високореакційне паливо, вугілля, пил, окиснення, сорбція, самозаймання, псевдозрідження, пиложивидьник, пальник, мікрофакельне горіння, стабілізатор

Бібліографічний опис

Розробка системи висококонцентрованої пилопередачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Фіалко. - К., 2011. - 186 л. + CD-ROM. - Д/б №2346-п

DOI